dichlorometan

 • Dichlorometan\Chlorek metylenu

  Dichlorometan\Chlorek metylenu

  ● Dichlorometan Związek organiczny.
  ● Wygląd i właściwości: bezbarwna, przezroczysta ciecz o drażniącym zapachu eteru
  ● Wzór chemiczny: CH2Cl2
  ● Numer CAS: 75-09-2
  ● Rozpuszczalność: słabo rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w etanolu i eterze.
  ● W normalnych warunkach użytkowania jest niepalnym, niskowrzącym rozpuszczalnikiem.
  Kiedy jego opary osiągają wysokie stężenie w powietrzu o wysokiej temperaturze, jest często używany do zastąpienia łatwopalnego eteru naftowego, eteru itp.