Wycieczka po fabryce

Wyświetlacz fabryczny

Kalcynacja surowca siarczanu cynku
Filtracja z użyciem siarczanu cynku
Siarczan cynku Usuwanie zanieczyszczeń
Opakowania z siarczanu cynku
Przechowywanie siarczanu cynku
Fabryka siarczanu cynku
fabryka kwasu octowego

Laboratorium

Wykrywanie siarczanu cynku