mrówczan potasu

 • Mrówczan Potasu Stosowany Do Odwiertów Naftowych/Nawozów

  Mrówczan Potasu Stosowany Do Odwiertów Naftowych/Nawozów

  ● Mrówczan potasu jest solą organiczną
  ● Wygląd: biały krystaliczny proszek
  ● Wzór chemiczny: HCOOK
  ● Numer CAS: 590-29-4
  ● Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie, etanolu, nierozpuszczalny w eterze
  ● Mrówczan potasu jest stosowany w odwiertach naftowych, środkach do rozpuszczania śniegu, przemyśle skórzanym, środkach redukujących w przemyśle drukarskim i farbiarskim, środkach wczesnej wytrzymałości do zaczynów cementowych oraz nawozach dolistnych w górnictwie, galwanizacji i uprawach.