Kwas propionowy

 • Kwas propionowy 99,5%

  Kwas propionowy 99,5%

  ● Kwas propionowy jest krótkołańcuchowym nasyconym kwasem tłuszczowym.
  ● Wzór chemiczny: CH3CH2COOH
  ● Numer CAS: 79-09-4
  ● Wygląd: Kwas propionowy jest bezbarwną, oleistą, żrącą cieczą o ostrym zapachu.
  ● Rozpuszczalność: miesza się z wodą, rozpuszczalny w etanolu, eterze, chloroformie
  ● Kwas propionowy jest stosowany głównie jako środek konserwujący żywność i inhibitor pleśni i może być stosowany jako inhibitor piwa i innych substancji o średniej lepkości, rozpuszczalnik nitrocelulozowy i plastyfikator.